publicerad: 2021  
handlag hand­laget
hand|­lag·et
substantiv
han`dlag
sätt att hantera något, spec. redskap och dylikt
handlag (med någon/något)
handlag (med någon)
handlag (med något)
han har dåligt hand­lag med maskiner
äv. bildligt
han har gott hand­lag med barn
ofta spec. fallenhet att hantera eller sköta något
hon har hand­lag med blommor
belagt sedan 1725; till hand och 2lag!!