publicerad: 2021  
hemortsrätt hemorts­rätten
hem·orts|­rätt·en
substantiv
hem`ortsrätt
sär­skilt i äldre fattig­vårds­lag­stiftning rätt att räkna viss kommun som sin hem­ort
hemortsrätt (någonstans)
nu­mera vanligen bildligt det att naturligt höra hemma i visst samman­hang
varvet har full hemorts­rätt bland stadens industrier; ordet "dissa" har fått hemorts­rätt i svenskan
belagt sedan 1871