publicerad: 2021  
hemsida hemsidan hemsidor
hem|­sid·an
substantiv
hem`sida
ingångs­sida på inter­net för en persons eller organisations webb­plats
hemside(s)ansvarig
upp­datera hem­sidan; gå in på före­tagets hem­sida för mer information
belagt sedan 1995