publicerad: 2021  
hemsamarit hem­samariten hem­samariter
hem|­samar·it·en
substantiv
hem`samarit
ålderdomligt kommunal tjänste­man med upp­gift att besöka och hjälpa äldre och funktions­nedsatta i hemmet
belagt sedan 1958