publicerad: 2021  
hemvårdsbidrag hem­vårds­bidraget, plural hem­vårds­bidrag, bestämd plural hem­vårds­bidragen
substantiv
hem`vårdsbidrag
ersättning till när­stående som gör sjukvårdande in­satser i hemmet
hon an­sökte om hem­vårds­bidrag hos kommunen
belagt sedan 1946