publicerad: 2021  
hemvårdare hem­vårdaren, plural hem­vårdare, bestämd plural hemvårdarna
hem|­vård·ar·en
substantiv
hem`vårdare
person som (yrkes­mässigt) ägnar sig åt hemvård
belagt sedan 1907