publicerad: 2021  
hetluft het­luften
het|­luft·en
substantiv
he`tluft
upp­hettad luft
en fläkt­tork med het­luft
ofta bildligt om ut­satt el. central position
han har vistats länge i den politiska het­luften
belagt sedan 1902; 1955 i bildlig bemärkelse