publicerad: 2021  
hetsa hetsade hetsat
verb
het`sa
1 egga upp (jakt­hundar) till förföljelse
någon hetsar någon/något (på/mot någon/något)
någon hetsar någon (mot någon)
någon hetsar någon (mot något)
någon hetsar någon (någon)
någon hetsar någon (något)
någon hetsar något (mot någon)
någon hetsar något (mot något)
någon hetsar något (någon)
någon hetsar något (något)
någon hetsar någon/något (att+verb)
någon hetsar någon (att+verb)
någon hetsar något (att+verb)
hetsa hundarna på ville­brådet
äv. ut­vidgat upp­muntra till hänsyns­lös förföljelse
de har brutit mot Genève­konventionen genom att hetsa mot religiösa grupper
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska hitza, hissa; av lågtyska hitzen, hissen med samma betydelse; trol. besläktat med hat, hätsk
2 jäkta
någon hetsar någon
Skynda dig nu! – Jaja, hetsa mig inte!
belagt sedan 1878
hetsahetsande, hetsning, hets