publicerad: 2021  
1hinna hann hunnit hunnen hunna, presens hinner
verb
hinn`a
1 ha till­räckligt mycket tid för att göra något; om person och äv. om annan före­teelse i förändring eller dylikt
någon hinner (verb) någon hinner (att+verb)
jag hinner bara ge några exempel här; de hann inte träffas innan hon reste; färgen hade inte hunnit torka; vi hann inte att göra allt vi skulle
spec. komma i tid till något
någon hinner (till något)
hon hann inte till före­läsningen
belagt sedan början av 1500-talet (Sagan om Didrik af Bern); fornsvenska hinna 'hinna upp; förmå'; jfr gotiska hinþan 'fånga'; besläktat med engelska hunt 'jaga'
2 lyckas komma fram till visst läge, med tanke på till­gänglig tid
JFR uppnå
någon hinner (någonstans)
vi hade hunnit halva vägen när det började ös­regna; han har inte hunnit så långt i sina studier
hinna i kapp någon hinna upp någonhon låg tio meter efter men spurtade starkt och hann i kapp konkurrenterna på upp­loppet
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2hinna hinnan hinnor
hinn·an
substantiv
hinn`a
mycket tunt skikt av något (ofta elastiskt) material; ofta med funktion av över­drag eller dylikt men ibland äv. oönskat
bukhinna; oljehinna; slemhinna
en tunn hinna av fernissa; ögonens hinnor; det bildades en hinna på ytan av den varma mjölken
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hinna; nord. ord, ev. besläktat med skinn