publicerad: 2021  
hm
interjektion
ut­tryck för undran, efter­tanke, tveksamhet eller dylikt
SE humma
hm, det tål att tänka på
belagt sedan 1618; jfr tyska, engelska hm, hem, hum, franska hem, hom, hum, lat. hem´ med samma betydelse