publicerad: 2021  
hjässbjudning hjäss­bjudningen
hjäss|­bjud·ning·en
substantiv
hjäss`bjudning
foster­läge som med­för att fostrets huvud vid förlossningen passerar moderns bäcken före den övriga kroppen dvs. det normala foster­läget
belagt sedan 1951; till bjuda i bet. 'vända en kropps­del åt ett visst håll'