publicerad: 2021  
hjässa hjässan hjässor
hjäss·an
substantiv
hjäss`a
huvudets översta, välvda del
SYN. skult
hans kala hjässa; den lilla cocktail­hatten sätts mitt uppe på hjässan
i anatomiska samman­hang med nog­grannare definition kraniets översta del
äv. bildligt högsta (rundad) del av något
valv­bågens hjässa
spec. (kullrig) topp av berg eller kulle
från hjässan till fota­bjället ur­sprungligen biblisktfrån det översta av huvudet till fötternain­för sin Asien­resa blev hon under­sökt från hjässan till fota­bjället
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska hiässe; nord. ord, besläktat med hjärna