publicerad: 2021  
homilet homileten homileter
homil·et·en
substantiv
homile´t
kyrklig (väl)talare särsk. om präst som är väl förfaren i prediko­konsten
äv. kännare av prediko­konsten
belagt sedan 1799; av grek. homilete´s 'lär­junge'; till bet. på­verkat av grek. homili´a 'predikan'