publicerad: 2021  
hominid hominiden hominider
hom·in·id·en
substantiv
homini´d
samman­fattande vetenskaplig benämning familj primater som om­fattar människan, orangutangen, gorillan, schimpansen och bonobon
belagt sedan 1947; till lat. hom´o 'människa'