publicerad: 2021  
homma homman hommor
homm·an
substantiv
[håm`a]
större ryssja främst för fångst av vandrings­ål
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska hama; sv. dial. håmma, homma 'ryssja; mjärde'; av lågtyska hame 'nät; ryssja'; besläktat med hamn 2