publicerad: 2021  
hundare hundaret hundaren
hund·ar·et
substantiv
hun`dare
historiskt mindre förvaltnings­område i det forn­tida Svea­land; ung. mot­svarande ett "härad"
belagt sedan 1000-talet (runsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform hu[-]tari, fornsvenska hundari; nära besläktat med hundra