publicerad: 2021  
hundkäx hund­käxen el. hund­käxet; plural hund­käx, bestämd plural hund­käxen
eller
2hundkex hund­kexen el. hund­kexet; plural hund­kex, bestämd plural hund­kexen
hund|­käx·en, hund|­kex·en
substantiv
[hun`dkeks] el. [hun`dçeks]
hundloka
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska hunda käxe; av om­diskuterat urspr.; trol. besläktat med engelska kex 'ihålig stjälk'