publicerad: 2021  
hundracka hundrackan hundrackor
hund|­rack·an
substantiv
hun`dracka
hund av obestämd ras
ibland all­mänt ned­sättande om (från­stötande) hund
belagt sedan 1734