publicerad: 2021  
pensionat pensionatet, plural pensionat, bestämd plural pensionaten
pens·ion·at·et
substantiv
[paŋ∫ona´t]
mindre (semester)hotell där gästerna normalt är helinackorderade
det vinter­tomma pensionatet; de öppnade ett pensionat på väst­kusten
äv. ut­vidgat
hundpensionat; kattpensionat
belagt sedan 1880; av franska pensionnat 'internat­skola'; till pension