publicerad: 2021  
1hundrade
hundra·de
räkneord
hun`drade
1 i ett få­tal ut­tryck hundra
ja må hon leva ut­i hundrade år!
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hundraþe; bildn. till hundra; jfr ur­sprung till århundrade
2 som är nummer hundra i ordningen
klubbens hundrade med­lem; var hundrade svensk bor på en ö
ibland med mer obestämd inne­börd (om stort an­tal)
nu säger jag för hundrade gången ...
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska hundraþe
2hundrade hundradet hundraden
hundra·det
substantiv
hun`drade
grupp med hundra med­lemmar
det första hundradet bilar av den nya modellen; de ned­fallna träden kunde räknas i hundraden
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); se ur­sprung till 1hundrade 1