publicerad: 2021  
huvudgärd huvud­gärden huvud­gärder
huvud|­gärd·en
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
huvudända av säng ofta särsk. med tanke på an­ordningar för huvudets vila (kuddar och dylikt)
han satte sig vid den sjukas huvud­gärd
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska hovudhgärdh; trol. till gärd; jfr ur­sprung till åtgärd