publicerad: 2021  
hyllning hyllningen hyllningar
hyll·ning·en
substantiv
hyll`ning
(offentligt) ut­tryck för stark upp­skattning eller vördnad vanligen sam­fällt
hyllningsdikt; hyllningsskrift; hyllningstal
en hyllning (till någon/något)
en hyllning (till någon)
en hyllning (till något)
folket bringade konungen sin hyllning
äv. uppvaktning på högtids­dag eller dylikt
hyllningstelegram
vännernas hyllningar på 50-års­dagen
belagt sedan 1435 (Bihang till Rimkrönikorna); fornsvenska hylning