publicerad: 2021  
hypostas hypostasen hypostaser
hypo·stas
substantiv
hyposta´s
1 själv­ständigt väsen eller ting in­om teologi
före­komst av tre gudomliga hypostaser
belagt sedan 1858
2 an­samling av blod eller annan vätska i lågt placerad vävnad till följd av minskat blod­flöde i små vener
belagt sedan 1897