publicerad: 2021  
hypotekslån hypoteks­lånet, plural hypoteks­lån, bestämd plural hypoteks­lånen
hypo·teks|­lån·et
substantiv
hypote`kslån
lån som lämnas mot säkerhet i in­teckningar i fast egendom
belagt sedan 1872