publicerad: 2021  
hypotenusa hypotenusan hypotenusor
hypo·ten·us·an
substantiv
hypotenu`sa
längsta sidan i en rät­vinklig triangel
JFR katet
enligt Pythagoras sats är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna på kateterna
belagt sedan 1690; av grek. hypotei´nousa 'som sträcker sig under'