publicerad: 2021  
hypsometer hypsometern hypsometrar
hypso·metr·ar
substantiv
hypsome´ter
ett instrument som an­vänds för bestämning av luft­tryck och höjd över havet genom mätning av den temperatur som är nöd­vändig för att vatten ska koka
belagt sedan 1874; till grek. hyp´sos 'hög' och -meter