publicerad: 2021  
hypotes hypotesen hypoteser
hypo·tes·en
substantiv
hypote´s
(vetenskapligt) an­tagande som görs för att förklara iakt­tagna fakta, och som kan prövas med hjälp av nya iakt­tagelser
JFR teori
hypotesprövning; arbetshypotes
en hypotes (om något/sats)
en hypotes (om något)
en hypotes (om sats)
en djärv hypotes; ställa upp en hypotes; fram­kasta en hypotes; styrka en hypotes; verifiera en hypotes; falsifiera en hypotes; hypotesen om ett sam­band mellan skolmognad och social­grupp
belagt sedan 1719; av grek. hypoth´esis 'grund­val; förut­sättning'