publicerad: 2021  
häcklopp häck­loppet, plural häck­lopp, bestämd plural häck­loppen
häck|­lopp·et
substantiv
häck`lopp
tävlingslopp på bana med häckar
belagt sedan 1924