publicerad: 2021  
häcklefjäll ingen böjning, neutrum
häckle|­fjäll
substantiv
häck`lefjäll
var­dagligt; något ålderdomligt i vissa milda kraftuttr. helvete
det gick åt häckle­fjäll; dra åt häckle­fjäll!
belagt sedan 1612; till isl. Heklufjall, namn på vulkanen Hekla