publicerad: 2021  
hänseende hän­seendet hän­seenden
hän|­se·end·et
substantiv
`nseende
klart av­gränsat sätt att betrakta eller bedöma något
i ett (två/tre etc.)) hänseende(n)
i ett (tre etc.) ) hänseende(n)
i ett (två etc.) ) hänseende(n)
i adj hänseenden
en central fråga i mer än ett hän­seende; en i alla hän­seenden bra skola
ibland med bi­betydelse av detalj som in­går i total upp­sättning egenskaper eller dylikt
han skilde sig i viktiga hän­seenden från sina kollegor
belagt sedan 1766; bildat till hän och se