publicerad: 2021  
härbärgera härbärgerade härbärgerat
verb
härbärge´ra
upp­låta plats åt någon, för över­nattning eller dylikt
någon härbärgerar någon/något (någonstans)
någon härbärgerar någon (någonstans)
någon härbärgerar något (någonstans)
de här­bärgerade gästerna i västra flygeln
äv. med av­seende på före­mål
de kunde inte här­bärgera så mycket prylar i sin trea
belagt sedan 1504 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska härbärghera
härbärgerahärbärgerande, härbärgering