publicerad: 2021  
högljudd högljutt hög­ljudda
hög|­ljudd
adjektiv
`gljudd
som fram­bringar störande ljud på hög bullernivå om (talande, skrattande eller dylikt) person
det hög­ljudda sällskapet på krogen
äv. om ljud producerat av person som håller hög bullernivå
en hög­ljudd skratt­salva; hög­ljudda protester; en hög­ljudd knackning
äv. bildligt (allt­för) fram­fusig och iögon­fallande
den mer hög­ljudda kvälls­tidnings­journalistiken
belagt sedan 1604; till 1hög!! och ljud