publicerad: 2021  
högsäsong hög­säsongen hög­säsonger
hög|­säs·ong·en
substantiv
`gsäsong
(årligen åter­kommande) period av intensiv verksamhet på något om­råde, särsk. turismens
(under) högsäsongen
charter­resorna är dyra under hög­säsong; det är omöjligt att få tag på hotellrum i inner­stan under hög­säsong
belagt sedan 1901