publicerad: 2021  
högstämd högstämt hög­stämda
hög|­stäm·da
adjektiv
`gstämd
som präglas av hög­tidlig stämning och andlig lyftning
JFR sublim
hög­stämd lyrik; ett hög­stämt tal om demokratins väsen; han hyllade i hög­stämda orda­lag den döda
belagt sedan 1817