publicerad: 2021  
hörselskadad hörselskadat hörselskadade
hör·sel|­skad·ad
adjektiv
hörs`elskadad
som har ned­satt hörsel
hörselskadad (av någon/något)
hörselskadad (av någon)
hörselskadad (av något)
i lokalen finns slinga för hörsel­skadade personer
ofta substantiverat
Hörsel­skadades Riks­förbund
belagt sedan 1949