publicerad: 2021  
hörselskydd hörsel­skyddet, plural hörsel­skydd, bestämd plural hörsel­skydden
hör·sel|­skydd·et
substantiv
hörs`elskydd
an­ordning som sätts i eller över öronen för att skydda hörseln t.ex. propp el. kåpa
JFR antifon
belagt sedan 1955