publicerad: 2021  
idealisera idealiserade idealiserat
verb
idealise´ra
1 till­skriva allt­för goda egenskaper
idealisera någon/något/sats
idealisera någon
idealisera något
idealisera sats
man bör inte idealisera affärs­männens motiv; en naiv, idealiserad skildring av folkets liv
belagt sedan 1812
2 med­vetet bort­se från störande eller komplicerande egenskaper i syfte att nå en tanke­mässig över­blick
JFR renodla
idealisera något
Bohrs idealiserade atom­modell
belagt sedan 1797
idealiseraidealiserande, idealisering