publicerad: 2021  
lärdomshistoria lärdomshistorien
kortform för idé- och lärdomshistoria
lär·doms|­hist·ori·en
substantiv
`rdomshistoria
(vetenskap som behandlar) forskningens och de vetenskapliga idéernas historia
professor i idé- och lärdoms­historia
ibland för att betona att en idé eller dylikt inte längre är aktuell
NN:s teori till­hör nu­mera lärdoms­historien
belagt sedan 1762