publicerad: 2021  
idealism idealismen
ide·al·ism·en
substantiv
idealis´m
1 tro på att förverkligandet av ideal bör gå före egen materiell väl­färd
en allt upp­offrande, hel­hjärtad idealism
belagt sedan 1850
2 filosofi stånd­punkten att den sanna verkligheten är av andlig natur
den platonska idealismen står mot den marxistiska materialismen
belagt sedan 1797