publicerad: 2021  
identisk identiskt identiska
id·ent·isk
adjektiv
iden´tisk
som ut­gör samma sak eller person som någon/något
identisk med någon/något
identisk med någon
identisk med något
några är identiska
NN är identisk med den efter­lyste
äv. försvagat till förväxling lik
de båda partiernas program är praktiskt taget identiska
belagt sedan 1797; av franska identique med samma betydelse; till lat. i´dem 'densamme'