publicerad: 2021  
identitetsbricka identitetsbrickan identitetsbrickor
id·ent·itets|­brick·an
substantiv
identite`tsbricka
liten plåt­bricka med viktigare upp­gifter om bäraren så­som namn, person­nummer, blod­grupp m.m.
belagt sedan 1929