publicerad: 2021  
ikonografi ikonografin
ikono·grafin
substantiv
ikonografi´
vetenskapen om (tolkningen av) inne­hållet i bild­framställningar
belagt sedan 1832; till ikon och grek. graph´ein 'skriva'