publicerad: 2021  
inflammation inflammationen inflammationer
in·flamm·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
kroppslig reaktion mot skadlig in­verkan, som yttrar sig som rodnad, värme­ökning, ömhet eller dylikt
inflammation (av/i något)
inflammation (av något)
inflammation (i något)
inflammation i såret
i allmän­språket vanligen med tanke på själva retningen eller dylikt
belagt sedan 1675; av lat. inflamma´tio 'brand'; till inflammera