publicerad: 2021  
inkoppla inkopplade inkopplat
verb
in`koppla
1 ofta lös förbindelse, se koppla sätta i direkt förbindelse med någon större helhet el. något system, mekaniskt el. elektriskt
inkoppla något
ytterligare två vagnar in­kopplades i tåget; telefonen är inte in­kopplad än­nu
belagt sedan 1875
2 ofta lös förbindelse, se koppla an­lita för att ut­föra viss åt­gärd
inkoppla någon (något)
polisen in­kopplades på fallet; facket är in­kopplat
belagt sedan 1955
inkopplainkopplande, inkoppling