publicerad: 2021  
inkorporera inkorporerade inkorporerat
verb
in`korporera
upp­ta i sig som (administrativ) del om (myndigheter i) om­råde som redan ut­gör en administrativ enhet
någon inkorporerar något (i/med något)
någon inkorporerar något (i något)
någon inkorporerar något (med något)
staden växte genom att inkorporera krans­kommuner; en stor del av central­orten är inkorporerad lands­bygd
äv. ut­vidgat
han inkorporerade vissa element från NN:s tänkande i sitt filosofiska system
belagt sedan 1556; av lat. incorpora´re med samma betydelse; jfr ur­sprung till korporation, korpus
inkorporerainkorporerande, inkorporering, inkorporation