publicerad: 2021  
inköpspris inköps­priset inköps­priser
in·köps|­pris·et
substantiv
in`köpspris
pris som en åter­försäljare betalar vid in­köp av en vara som sedan ska säljas vidare oftast till ett högre pris
inköpspriset (för/på något)
inköpspriset (för något)
inköpspriset (något)
ett inköpspris (belopp)
försäljnings­priset ligger normalt minst 30 % över inköps­priset
belagt sedan 1747