publicerad: 2021  
inkörsport inkörs­porten inkörs­portar
in·körs|­port·en
substantiv
in`körsport
port att köra in genom till om­råde eller dylikt
en inkörsport (till något)
vanligen bildligt första kontakt som kan leda till fördjupning
en äventyrsberättelse som är en god inkörs­port till hennes författarskap
belagt sedan 1795