publicerad: 2021  
inlåning in­låningen in­låningar
in|­lån·ing·en
substantiv
in`låning
(en banks) mot­tagning av penningbelopp som till­fälligt får ut­nyttjas mot betalning av ränta
MOTSATS utlåning
inlåning (av något) (i något)
bankernas totala in­låning var över 200 miljarder kronor
äv. mer abstrakt
korta vikariat kan bemannas genom in­låning av personal
spec. i fråga om ord
in­låningen av engelska fack­termer
belagt sedan 1878