publicerad: 2021  
inröstning in­röstningen in­röstningar
in|­röst·ning·en
substantiv
in`röstning
val (av någon) till beslutande församling
inröstning (av någon)
belagt sedan 1930