publicerad: 2021  
insamla insamlade insamlat
verb
in`samla
ofta lös förbindelse, se samla bringa samman från olika håll
insamla något (för/till någon/något)
insamla något (för någon)
insamla något (för något)
insamla något (till någon)
insamla något (till något)
forskarna skulle in­samla olika mineral
spec. med av­seende på pengar eller dylikt
klubblokalen har helt finansierats med in­samlade medel
belagt sedan 1541
insamlainsamlande, insamling